AKTUELT

KJENN MEG PÅ NRK

Kjenn MEG har fått flott omtale i NRK P1, NRK Dagsrevyen og nrk.no

(se 28 minutter og 52 sekunder ut i sendingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201812/NNFA19120318/avspiller

NRK1.PNG
  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

 UTVIKLINGSMILDER FRA

 

 

LES OM VÅRT FORSKNINGSPROSJEKT

Capture.JPG

HVA ER KJENN MEG?

Kjenn MEG er et kommunikasjonshjelpemiddel som bidrar til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon. Målsetningen er å skape de beste forutsetningene for at personen skal bli forstått på sine uttrykk og samtidig legge til rette for at hun eller han kan utvikle sitt kommunikasjonspotensiale fremfor å undertrykke det. Kjenn MEG tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene i samhandling. Dette vil bidra til å fremme inkludering og skape en bedre helhet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

 

Menneskene vi henvender oss til har ingen forutsetning til å lære seg etablerte kommunikasjonsløsninger, noe som har gjort at vi har måtte se på problemstillingen fra et annet perspektiv. I Kjenn MEG krever vi ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke systemet. Vi har plassert mennesket i sentrum og laget et dynamisk rammeverk som gjør det mulig for nettverket rundt å observere, digitalisere og kartlegge personens uttrykk og betydningen av disse inn i en digital uttrykksbank. Verdifull kunnskap om personens uttrykk er dermed sikret, livet ut.

 

Kjenn MEG er en viktig nøkkel i et samarbeid rundt personens kommunikasjon. Arbeidsflyten som oppstår skaper en bedre bevissthetskultur hos nærpersonene - de blir mer årvåkne, utforskende og nysgjerrige i søken om å forstå. Dette optimaliserer tolkningen av adferden og legger til rette for å gi en riktig forventet respons på uttrykket. På denne måten er Kjenn MEG med på å kvalitetssikre arbeidet rundt brukerens kommunikasjon.

KJENN MEG I FAGBLADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture1.PNG

HVORFOR KJENN MEG?

Se filmen og lær mer om hvordan Kjenn MEG kan gjøre en forskjell for mennesker med kommunikasjons-vansker. Spesialpedagog Aud Kari Borge ved Raumyr skole forteller om sine erfaringer.

KJENN MEG I PRESSEN

Kjenn MEG har fått flott omtale i nettmagasinet 3600.no

KJENN MEG i Handikapnytt

KJENN MEG OMTALES INTERNASJONALT

Den nye filmen vår er oversatt til engelsk og publiseres i dag internasjonalt av vår talesynteseleverandør Acapela Group. Klikk her eller på logo for å se filmen på deres hjemmesider.

KJENN MEG FILMEN

Få et innblikk i Lukas sin hverdag med Kjenn MEG. Se også den engelske versjonen her

KJENN MEG I PRESSEN

Lørdag 2. juli 2016 skrev Laagendalsposten en flott artikkel om Kjenn MEG prosjektet! Vi er stolte av å kunne vise frem arbeidet vi har gjort så langt!

Les mer

STØTTESPILLERE

 

 

                                          TILDELING AV UTVIKLINGSMILDER FRA                            

                                                        

               

                                         

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

BIDRAGSYTERE

    

                                            

Tryg Allmennnyttige Stiftelse

Arild Hope

 

 

FAGLIG STØTTE

Kongsberg kommune:

 

Raumyr skole

Spesialpedagogisk team

PPT-OT Kongsberg og Numedal

Lundeløkka avlastningsbolig

Dampsaga barnehage

Habiliteringssenteret, Sykehuset Vestfold

NAV Hjelpemiddelsentral, Vestfold

NAV Hjelpemiddelsentral, Buskerud

«At jeg ikke sier noe trenger ikke å bety

at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt»

  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

KONTAKT

 

LifeTools AS

Dyrmyrgata 35

3611 KONGSBERG

tlf: 90 29 93 74

post@lifetools.no