AKTUELT

  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

 UTVIKLINGSMILDER FRA

 

 

Støtte fra Forskningsrådet

I dag fikk vi den strålende nyheten om at vi vil motta støtte fra Forskningsrådet på hele 4.5 millioner kroner. Mildlene skal burkes til forskning og utvikling av automatiserte prosesser og kunstig intelligens i vårt kommunikasjonshjelpemiddel, Kjennn MEG. Vi er en av tre Buskerudbedrifter som kom gjennom det trange nåløyet. En stor takk til prosjektleder Vidar Solli for en meget god søknad til Forskningsrådet.

Capture.JPG

Nye Kjenn MEG

Nye Kjenn MEG begynner å ta form! Våre samarbeidspartnere i Empatix (utvikling) og Godt Sagt (design) gjør en fantastisk jobb. Vi gleder oss til lanseringen av vår splitter nye 3-moduls kommunikasjonsløsning 3. mai 2020

NRK1.PNG
Capture.JPG
Capture1.PNG

HVA ER KJENN MEG?

Kjenn MEG er et kommunikasjonshjelpemiddel som bidrar til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker som bruker uttrykk i sin nærkommunikasjon. Målsetningen er å skape de beste forutsetningene for at personen skal bli forstått på sine uttrykk og samtidig legge til rette for at hun eller han kan utvikle sitt kommunikasjonspotensiale fremfor å undertrykke det. Kjenn MEG tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene i samhandling. Dette vil bidra til å fremme inkludering og skape en bedre helhet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

 

Menneskene vi henvender oss til har ingen forutsetning til å lære seg etablerte kommunikasjonsløsninger, noe som har gjort at vi har måtte se på problemstillingen fra et annet perspektiv. I Kjenn MEG krever vi ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke systemet. Vi har plassert mennesket i sentrum og laget et dynamisk rammeverk som gjør det mulig for nettverket rundt å observere, digitalisere og kartlegge personens uttrykk og betydningen av disse inn i en digital uttrykksbank. Verdifull kunnskap om personens uttrykk er dermed sikret, livet ut.

 

Kjenn MEG er en viktig nøkkel i et samarbeid rundt personens kommunikasjon. Arbeidsflyten som oppstår skaper en bedre bevissthetskultur hos nærpersonene - de blir mer årvåkne, utforskende og nysgjerrige i søken om å forstå. Dette optimaliserer tolkningen av adferden og legger til rette for å gi en riktig forventet respons på uttrykket. På denne måten er Kjenn MEG med på å kvalitetssikre arbeidet rundt brukerens kommunikasjon.

HVORFOR KJENN MEG?

Se filmen og lær mer om hvordan Kjenn MEG kan gjøre en forskjell for mennesker med kommunikasjons-vansker. Spesialpedagog Aud Kari Borge ved Raumyr skole forteller om sine erfaringer.

KJENN MEG I PRESSEN

Kjenn MEG har fått flott omtale i nettmagasinet 3600.no

KJENN MEG i Handikapnytt

KJENN MEG OMTALES INTERNASJONALT

Den nye filmen vår er oversatt til engelsk og publiseres i dag internasjonalt av vår talesynteseleverandør Acapela Group. Klikk her eller på logo for å se filmen på deres hjemmesider.

KJENN MEG I PRESSEN

Lørdag 2. juli 2016 skrev Laagendalsposten en flott artikkel om Kjenn MEG prosjektet! Vi er stolte av å kunne vise frem arbeidet vi har gjort så langt!

Les mer