Se informasjonsfilmen med demo om Kjenn MEG her

VELKOMMEN TIL KJENN MEG!

Gratulerer med din nye digitale kommunikasjonsløsning, Kjenn MEG. Vi håper du blir skikkelig fornøyd med produktet, og at løsningen kan hjelpe deg å skape et bedre kommunikasjonsmiljø og gi deg en mer helhetlig og forutsigbar hverdag.

 

Det er sikkert dine foreldre, verge eller din faglige ansvarlig som leser denne informasjonen på dine vegne. Denne informasjonen er ment for å gi en rask oversikt over produktet, og at det skal være lett for dem å komme i gang.

 

Kjenn MEG er ikke bare en digital uttrykksbank, det er også en nøkkel til et samarbeid på tvers av alle som jobber for at du skal kunne ha bli forstått på din kommunikasjon. Kjenn MEG er et kommunikasjonsprosjekt. Vi bak applikasjonen mener at det er en fordel at hele nettverket rundt deg forplikter seg til arbeidet med Kjenn MEG. Da vil kommunikasjonsløsningen fungere best. 

 

Det er også veldig viktig at kunnskap om hvordan arbeidsprosessen, eller verdikjeden i Kjenn MEG fungerer slik at alle i ditt nettverk forstår formålet og omfanget av arbeidet med applikasjonen. Les mer om "Verdihjulet" i teksten under. 

Lisensen på Kjenn MEG har en varighet på 5 år fra du mottar den fra oss. Alle oppdateringer som skjer i denne perioden er gratis og vil skje automatisk. Vi varsler alle oppdateringer.

 

På vegne av Lifetools AS så ønsker jeg deg og dine nærpersoner lykke til med Kjenn MEG!

 

Morten Hope

Prosjektleder Kjenn MEG 

HVA ER KJENN MEG?

 • Kjenn MEG er et digitalt hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker. Målsetningen med løsningen er å skape en bedre helhet og legge til rette, og gi brukeren de beste forutsetningene for å bli forstått i alle hverdagens situasjoner, livet ut.

 

 • Kjenn MEG er et digital kommunikasjonspass for mennesker med kommunikasjonsvansker, og spesielt de som kun har uttrykk som eneste kommunikasjonsform. Løsningen er dynamisk, det vil si at den skreddersys den unike brukers behov.

 

 • Kjenn MEG er et brukerbehovstyrt rammeverk der uttrykk, og rutiner og aktiviteter disse er koblet mot observeres, digitaliseres, systematiseres og publiseres ut i systemet. Denne informasjonen blir deretter brukt tilbake i ulike samhandlingssituasjoner med brukeren for å sikre et optimalt kommunikasjonsmiljø for brukeren.

 

 • Kjenn MEG krever ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke systemet. Vi tar utgangspunkt i det brukeren kan fra før, og dennes uttrykk.  Dette gjør det lettere for de som har store kognitive utfordringer til å ivareta god kommunikasjon og samhandling.

 

 • Kjenn MEG sikrer dine uttrykk, livet ut. Alle brukerne har sin unike database der alle uttrykk, rutiner og observasjoner lagres.  

 

 

VIKTIG INFORMASJON OM BETAPROGRAMMET! 

(denne informasjonen kan du finne igjen i Kjenn MEG sin hovedmeny under "Om betaprogrammet")

SIKKERHET

Av hensyn til personvernet i Kjenn MEG så er denne iPaden under "Supervision" fra Lifetools AS. Det betyr at vi kan ta kontrollen over enhenet om nødvendig. Dette er for å sikre at personopplysninger om brukeren ikke skal lekkes ut ved tap, tyveri eller annet misbruk av enhenet. "Supervision" betyr også at vi har stengt av tilgangen til tradisjonelle funksjoner på iPaden, slik at den kun kan brukes i Kjenn MEG sitt formål. Dette er også et tiltak for å sikre lekkasjer og misbruk av personopplysninger. 

TILGANGER

Takk for at du har registrert deg som administratorbruker i Kjenn MEG. Før du starter å bruke applikasjonen så er det viktig at vi får registrert alle som skal bruke systemet. Vi i Lifetools trenger å få tilsendt en liste med epostadressene på alle ledsagere, familemedlemmer og venner som skal bruke Kjenn MEG. Skal det oppføres en ekstra administratorbruker i tillegg til deg, så trenger vi infomasjon om dette også. Les mer om "Tilganger" lenger nede i denne introduksjonen.

Vi trenger:

Fullt navn og epostadresse på den/de som skal ha tilgang, samt en beskrivelse av relasjon til brukeren (posisjon/rolle/fagtittel). Informasjonen sendes til post@lifetools.no

Alle vil få tildelt et passord av Lifetools.  Passordet vil sammen med epostadressen gi tilgang til

Kjenn MEG.

SAMTYKKE

Det er viktig at foreldre, verge eller den som er ansvarlig søker for brukeren fyller ut og sender oss samtykkeerklæringen for Kjenn MEG. Dokumentet kan lastes ned her eller kan finnes på våre hjemesider, www.lifetools.no under "NYTTIG INFO/DOKUMENTER". Samtykke må være oss i hende før vi kan gi flere tilganger til systemet.

Samtykkeerklæringen sendes til post@lifetools.no eller via post til Lifetools AS, Dyrmyrgata 35, 3616 Kongsberg.

SYNKRONISERING

Synkronisering er en funksjon i Kjenn MEG som laster opp sikkerhetskopier til vår skytjener. Funksjonen finner du nede til venstre på "Forsiden" i applikasjonen. Det er viktig at du synkroniserer umiddelbart første gang du logger inn. Dette er ikke kritisk men vi gi deg noen forhåndsdefinerte kategorier som vi har lagt inn for deg. Videre vil synkroniseringsfunksjonen kun være aktiv når systemet vil at du skal synkronisere arbeid som er gjort i Kjenn MEG. Synkroniseringen krever Wifi tilgang.

OM BETAPROGRAMMET

(varighet 30.11.17-31.12.18)

 

Vi lanserer i første omgang Kjenn MEG som en betaversjon. Gjennom å gjøre dette åpner vi for å gi nærpersoner rundt brukeren eierskap ved at de bidrar til å utvikle applikasjonen i den retning som er mest hensiktsmessig for brukeren. Det er i daglige samhandlingssituasjoner vi virkelig kan se hvordan Kjenn MEG vil fungere, og det er i livets situasjoner vi kan høste verdifulle erfaringer som vi utviklere kan ta tilbake til programutviklingen og til en Kjenn MEG fullversjon.

 

Lifetools har satt opp våre serveren slik at vi kan følge med på hvordan de ulike Kjenn MEG betalisensene brukes. På den måten kan vi være proaktive og bidra til et dynamisk miljø mellom nærpersoner og vårt utviklingsmiljø.

 

I Kjenn MEG sin hovedmeny har vi lagt inn «Send tilbakemelding»  slik at alle som har tilgang kan melde avvik eller ønske om utbedringer i applikasjonen. På denne måten kan vi i Lifetools raskt samle inn informasjon og sette inn tiltak der det trengs, eller legge tilbakemeldinger i et system for videreutvikling

 

På vår Trello-tavle kan du følge med på hvilken forbedringer som er planlagt i Kjenn MEG gjennom betaprogrammet i 2018. Du kan også legge til kommentarer eller ønsker om forbedringer. Dette er svært nyttig for oss i denne fasen. Klikk på linken under, så kommer du til tavlen.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at betaversjonen kan inneholde feil og mangler, og kan virke noe uferdig i deler av programmet. Dette vil utbedres i løpet av 2018. Se "Oppdateringer" under.

 

OPPDATERINGER 

Denne enheten inneholder nå betaversjonen av Kjenn MEG (les mer om betaprogrammet lenger nede). Vi vil korrigere denne flere ganger for feil og mangler frem mot lanseringen av Kjenn MEG 1.0 som vil skje i årssikfte 2018/2019. Disse oppdateringene er helt gratis og vil skje ved at du blir varslet om oppdateringer i en dialogboks. Ved å godkjenne oppdateringen så vil resten av prosessen skje automatisk (samme funksjonalitet som ved oppdateringer fra App Store). Vi vil varsle slike oppdateringer i forkant på våre hjemmesider.

 

 

VERDIHJULET I KJENN MEG

For at Kjenn MEG skal fungere på en optimal måte, så må alle nærpersonene rundt deg forplikte seg til og forstå viktigheten i systemets verdikjed eller arbeidsmetodikk. Vi har valgt å kalle det  «Verdihjulet» i Kjenn MEG da prosessflyten kan ses på som en sirkel, og som alltid er i bevegelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdihjulet i Kjenn MEG tar aldri slutt. Akkurat som mennesker som utvikler sitt verbale språk, utvikler våre brukerne sine uttrykk kontinuerlig. Dette er en dynamisk prosess.

 

                                                                 

HOVEDFUNKSJONER 

Kjenn MEG betaversjon består av følgende hovedfunksjoner:

 

 • Uttrykksbank

 • Rutinebank

 • Aktivitetsbank

 • «Dette er meg» (personlig informasjon om bruker)

 • Kartleggingsmoduler (kartlegging av uttrykk, rutiner, aktiviteter og «dette er meg»)

 • Observasjonsbibliotek

 • Mediebibliotek

TILGANGER

Kjenn MEG betaversjon er bygget opp med tre ulike systemtilganger. Disse tilganene er: 

 

 • Administrator (full lesetilgang/full skrivetilgang)

 • Ledsager (full lesetilgang/delvis skrivetilgang)

 • Øvrige (full lesetilgang (kan avgrenses av administrator)/delvis skrivetilgang)

 

Administrator i Kjenn MEG er fagansvarlig for brukeren, og har derfor full systemtilgang. Med full systemtilgang kan administrator bygge Kjenn MEG fra bunnen av (Kartleggingsmodus) med nye uttrykk, rutiner og aktiviteter og publisere disse ut i systemet. Dette arbeidet utføres i samarbeid med en kontrollgruppe rundt brukeren. Kontrollgruppen kan typisk bestå av en sammensetning av ulike fagfolk (helsepersonell, pedagoger, assistenter) og nærpersoner (verge, foreldre, familie) rundt brukeren - personer som er tett på og danner et naturlig nettverk rundt brukeren. Utrykkene, rutinene og aktivitetene bygges, publiseres og evalueres i gruppen på bakgrunn av observasjoner som er gjort i nettverket rundt brukeren i samhandlingssituasjoner. Observasjonene kommer inn i

Kjenn MEG via Observasjonsmodulen i systemet. På denne måten vil administrator og kontroll-gruppen kvalitetssikre alle aktiviteter som skal publiseres ut i Kjenn MEG.  

 

Ledsager i Kjenn MEG skal ha begrenset systemtilgang. Formålet med denne tilgangen er at systemet skal kun brukes i direkte samhandling med brukeren. Det betyr at ledsager har full tilgang til all informasjon i systemet, men uten redigerings-, publiserings- eller slettemuligheter. I samhandlingen har ledsager Kjenn MEG tilgjengelig for og kunne raskt og effektiv søke/filtrere på uttrykk som oppstår i ulike situasjoner, og dermed få en tolkning og ønsket respons fra systemet på brukerens uttrykk. Ledsager kan handle riktig på denne responsinstruksen og dermed forstå brukeren i situasjonen. 

Den eneste påvirkningen ledsager har på informasjonen i systemet, er gjennom Observasjonsmodulen i Kjenn MEG. Observasjoner som gjøres i samhandling sendes inn til administrator for gjennomgang og evaluering i kontrollgruppen. Observasjonene formidles i form av film, bilder, tekst eller andre dokumenter.      

 

Øvrige i Kjenn MEG skal ha samme tilgangsnivå i systemet som ledsager, men for denne gruppen legger vi inn begrensninger og funksjonalitet for å stenge av deler av systemet. Dette gjør vi for å begrense risikoen for spredning av sensitive personopplysninger. «Øvrige» er en gruppe som ikke er underlagt taushetsplikt eller internkontrollrutiner slik ledsager og administrator er (fagpersoner). Administrator vil styre tilgangsnivået til uttrykk, rutiner og aktiviteter av sensitiv karakter før publisering i kartleggingsfasen. Øvrige skal kunne legge til observasjoner i systemets

PROGRAMSTØTTE OG OPPLÆRING

Vi laget ulike videoer som skal hjelpe deg å komme i gang med Kjenn MEG. Disse videoene finner du i applikasjonens hovedmeny under "Hjelp" og er kategorisert i forhold til hovedmenyens oppbygging. 

 

 

I tillegg til hjelpevideroer vil også arrangere webinarer som demonstrerer systemet i sin helhet. For informasjon og påmelding, se våre hjemmesider under fanen "WEBINAR". Webinarene annonseres også på vår Facebookside med link til påmeldingssidene. 

Vi ønsker å hjelpe dere i gang. Lifetools tilbyr gratis spesialpedagogisk veiledning på inntil 6 timer i lisensens betafase, om hvordan arbeidet med Kjenn MEG kan organiseres i nærgruppen rundt brukeren. Ta kontakt på post@lifetools.no 

BRUKERSTØTTE

 

PERSONVERN

Kjenn MEG betaversjon oppfyller kravene i Personopplysningsloven. Lifetools tar ingen snarveier når det kommer til personsikkerheten. Vi har en sårbar brukergruppe som er veldig viktig å beskytte mot uønskede hendelser og datalekkasjer.

 

Kjenn MEG har per 25.09.17 fått konsesjon fra Datatilsynet til behandling av sensitive personopplysninger på vegne av våre brukere. Dette er vi veldig stolte av!

 

For mer informasjon, se «Personvern» i Kjenn MEG sin hovedmeny

 • Facebook - Black Circle
 • Vimeo - Black Circle
 • YouTube - Black Circle

KONTAKT

 

LifeTools AS

Dyrmyrgata 35

3611 KONGSBERG

post@lifetools.no

 

 

 

Velkommen!

              Velkommen til Kjenn MEG og betaprogrammet vårt. I denne hurtigguiden  får du litt nyttig infomasjon som kan være greit å vite før du setter i gang. På vegne av menneskene bak Kjenn MEG, lykke til med arbeidet!