KJENN MEG - MED RETT TIL Å BLI FORTSÅTT

Å BLI FORTSÅTT

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos barn og unge uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset, er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det og ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere for disse barna er like stort som hos alle andre. «At jeg ikke sier noe trenger ikke å bety at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt» sies det, og det er her kjernen ligger.

Å bli fortsått:

  • gir opplevelse av mestring. Mestring stimulerer til å fortsette og kommunisere.

  • gir økt livsglede, utfoldelse og mulighet for å bli inkludert i miljøet.

  • styrker "Jeg-et". Dette bidrar til økt selvtillit, selvfølelse og en positiv identitetsdannelse.

  • gir respekt for det du eier, nemlig uttrykket ditt!

  • gir deg bedre livskvalitet gjennom mer oversikt og helhet i hverdagen din.

ET DYNAMISK RAMMEVERK

Kjenn MEG er et hjelpemiddel som skal bidra til et bedre kommunikasjonsmiljø for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt den alternative språkgruppen i ASK. Målsetningen med kommunikasjonssystemet er å legge til rette og skape de beste forutsetningene for at brukeren skal bli forstått på sine uttrykk. Lifetools tar i bruk tilgjengelig «hverdagsteknologi» som nettbrett og skylagring, og i kombinasjon med et dynamisk rammeverk skal dette sikre brukerens uttrykk i alle hverdagens situasjoner og overganger - livet ut.

Kjenn MEG krever ikke at brukeren skal tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke kommunikasjonssystemet. Vi tar utgangspunkt i det brukeren kan fra før, og dennes uttrykk. Dette gjør det lettere for de som har store kognitive utfordringer å ivareta god kommunikasjon og samhandling.

BEVISSTHETSKULTUR

Kjenn MEG legger til rette for en bedre «bevissthetskultur» hos de som er knyttet til mennesker med kommunikasjonsvansker - de blir mer klar over sin egen metodikk i søken om å forstå. Gjennom å arbeide med brukerens uttrykk, rutiner og aktiviteter i applikasjonen, så skapes det en bredere bevissthet rundt hvordan brukeren kommuniserer. Ledsagerne blir mer årvåkne, utforskende og nysgjerrige. Dette optimaliserer tolkningen av uttrykkene, forventet respons og ikke minst etableringen av nye uttrykk. På denne måten kvalitetssikres arbeidet rundt brukerens kommunikasjon.

 

KJENN MEG I HVERDAGEN

Se filmen og lær mer om hvordan Kjenn MEG kan gjøre en forskjell for mennesker med kommunikasjonvansker. Spesialpedagog Aud Kari Borge ved Raumyr skole på Kongsberg forteller om sine erfaringer i prosjektet. Vi blir også kjent med Lukas og hans hverdag er med appen

OM APPEN

Kjenn MEG er en uttrykksapplikasjon som skal fremme inkludering og økt livskvalitet hos mennesker med kommunikasjonsvansker. Appen skal hjelpe brukeren til å bli forstått på en enklere, raskere, smartere og en mer tilgjengelig måte - i alle hverdagens faser. 

Kjenn MEG tar utgangspunkt i det personen produserer selv og gjør uttrykkene og betydningen av disse tilgjengelig for nærpersonene i samhandling. Dette vil bidra til å fremme inkludering og skape en bedre helhet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.

BEHOV

Behovet for å bli sett og forstått er grunnleggende i oss mennesker. Hos personer uten verbalt språk eller der kommunikasjonen er begrenset er dette en spesiell utfordring da dette påvirker deres utvikling som menneske. Det og ikke bli forstått skaper stor frustrasjon og behovet for å kommunisere er like stort som hos funksjonsfriske personer. «At jeg ikke sier noe trenger ikke å bety at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt» sies det, og det er her kjernen ligger.

 

 

 UTVIKLINGSMILDER FRA

 

MÅLGRUPPE

Kjenn MEG er et verktøy for mennesker med kommunikasjonsvansker, og da spesielt de  som tilhører den alternative språkgruppen, der egne uttrykk er deres eneste form for nær-kommunikasjon.

Menneskene vi retter oss mot har ingen eller liten forutsetning for å lære seg etablerte kommunikasjons-løsninger. I Kjenn MEG krever vi ikke at brukeren skal
tilegne seg ferdigheter eller kunnskap for å kunne bruke systemet.

Vi har plassert mennesket i sentrum og laget et fleksibelt rammeverk. Dette gjør det mulig for nærpersoner å kartlegge personens uttrykk og betydningen avdisse inn i den digitale uttrykksbanken. Verdifull kunnskap om personens uttrykk er dermed sikret, livet ut.

LØSNING

Mange av disse brukerne benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), enten i form av tegn, bilder, symboler eller gjenstander som representerer aktiviteten. Det er opp til ledsagerne rundt brukeren å sette seg inn i hvordan hun aller han kommuniserer, og benytte seg av det alternative språket. På den måten blir brukeren forstått. «Kjenn MEG» skal vær en kommunikasjonsløsning i et slikt språkmiljø, og vil være spesielt viktig for personer i den alternative språkgruppen i ASK. Ved å samle og systematisere brukerens uttrykk og rutinebeskrivelser på ett og samme sted, og i tillegg på en intuitiv, smart og tilgjengelig måte, sikrer «Kjenn MEG» at aktivitetene blir gjennomført riktig og at brukeren blir korrekt forstått på sine uttrykk.

Uttrykksforståelsen hos menneskene rundt brukeren vil øke på grunn av økt tilgjengelighet, rasker søk og raskere tolkninger av uttrykkene. Digitaliseringen og systematiseringen vil også sikre bedre overføringsflyt av verdifulle erfaringer mellom assistenter, fagfolk og foreldre, og at disse ikke går tapt. Dermed sikrer «Kjenn MEG» barnets fremtidige kommunikasjon.

  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

KONTAKT

 

LifeTools AS

Dyrmyrgata 35

3611 KONGSBERG

post@lifetools.no